Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Pogovor o socialni sliki Zgornjega Podravja s pokrajinsko zvezo društev upokojencev

08.06.2018

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je bil 8. 6. 2018 v Limbušu-Pekrah gost pogovora, ki ga je priredil z Zgornjepodravsko pokrajinsko zvezo društev upokojencev. Na pogovoru sta sodelovala predsednik Zgornjepodravske pokrajinske zveze društev upokojencev Edi Sever, ki je posvet tudi moderiral in vodja programa Starejši za starejše Rožca Šonc.

Šončeva je uvodoma dejala, da kar 18 točk, ki jih je ZDUS postavil kot predloge in zahteve, ni bilo realiziranih, le ena, to je sprejem Strategije dolgožive družbe, je ugledala luč sveta, a brez sprejetih smernic ni mogoč vidnejši napredek. Prav tako je bil sprejet Memorandum ZDSU in poslan vsem strankam, z vsemi predlogi, kaj dolgoživa družba potrebuje, da bi bilo življenje bolj kakovostno. Tako upajo, da bo imela prihodnja vlada več posluha in bo bolj aktivna na področju, ki je postaja vse bolj kompleksno. Prostovoljci vsak dan posebej skrbijo za te, ki pomoč potrebujejo, znajo pomagati in tako bo tudi v bodoče, je zaključila.

Predsednik Edi Sever je dejal, da je bil v Uradnem listu objavljen razpis za pilotni projekt prehoda na to, kako naj bi se zakon o dolgotrajni oskrbi uveljavljal med uporabniki. Vzhodna kohezijska regija je bila izbrana, tu bodo tri testne občine, pri čemer so izbrali Krško, Ljutomer in Maribor. Prostovoljci se bodo srečali s posebnimi zahtevami iz razpisa, program Starejši za starejše in PZDU Maribor so prijavili s partnerji, z Domom Danice Vogrinec in Zdravstvenim domom Maribor. Začeli naj bi kmalu z delom na terenu, ne bodo se ukvarjali z institucionalno oskrbo, temveč s tisto, ki je na domu. Projekt naj bi dal odgovor na to, ali vsi tisti, ki pomoč potrebujejo, res dobijo vse, kar rabijo. V Evropi je to že znana praksa, a pri nas se uveljavlja le en del dolgotrajne oskrbe - preko CSD patronažne službe in koncesionarjev. Ampak nujen je zakon in vložit je treba znanje, hotenja in potrebe, da bi do tega prišlo.

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je uvodoma dejal, da je izjemno vesel, da se danes v tej regiji lahko sooči z mnenji tistih, ki na terenu že vrsto let opravljajo neprecenljivo delo. Evropa tudi ni tako vse odlično uredila, kot izgleda na prvi pogled. Najti se želi ustrezne modele, s katerimi se bo EU v obdobju nekaj prihodnjih desetletij ubadala: »Demografska slika prebivalstva ni bleščeča, Evropa se stara. Staranje prebivalstva smo podcenjevali. Javno-zasebno sodelovanje, različne druge prakse obstajajo po vsaki državi članici, Evropska komisija je prav tako naslovila na države članice napotilo, ki poziva vlade, naj to področje resno uredijo. Že z vidika prioritet proračuna je jasno, katera področja le-ta naslavlja.« Prostovoljke in prostovoljci pa so uvedli model, ki ga Evropa ne pozna – pozna tehnične izboljšave in rešitve, a SzS je osupnil celo birokrate EU. Ta program je požel izjemno zanimanje, saj je izstopal s sočutjem, empatijo, solidarnostjo. Naša družba kot celota lahko izhaja iz sodelovanja, kar so prepoznali tudi v Evropi, je dejal dr. Šoltes. »A na dolgi rok, brez ustrezne institucionalne podpore, program ne more živeti le na osnovi prostovoljstva. Vsaj materialni stroški so nujni za pokrivanje, tudi zato je zakon o dolgotrajni oskrbi bolje umakniti in ga spisati na novo. Izhajati bi morali iz dejanskega stanja na terenu, ki reflektira dejanske potrebe in prihodnji trend ter finančne zmožnosti, ki bodo omogočali vzdržno financiranje. Ali smo odgovorni do soljudi, smo še socialna družba, ali tega pojma ne poznamo več,« je še spomnil. Memorandum ZDUS naj postane delovno gradivo bodoče vlade, v katerem naj prepoznajo, da je odgovornost do starejših odgovornost do njih samih.

V razpravi je bilo poudarjeno, da so prostovoljci ponosni in veseli, da lahko pomagajo tistim, ki pomoč rabijo. Žal pa se soočajo s pomanjkanjem podatkov, ki bi jim nudili realno sliko, kdo vse potrebuje pomoč, saj se venomer navaja kot razlog zaupnost podatkov. Verodostojni podatki, s pomočjo katerih bi radi nudili pomoč vsem, so pomanjkljivi. Dr. Šoltes je poudaril, da nova zakonodaja na mnogih področjih otežuje delo oziroma poslovanje. Edi Sever je prav tako kot pred njim dr. Šoltes spregovoril o novi uredbi glede varovanja osebnih podatkov. Nova evropska pravila otežujejo delo koordinatorjev SzS in društev upokojencev na terenu. Šončeva je spregovorila o tem, da je tolmačenje Informacijske pooblaščenke kljub novim pravilom ostalo nespremenjeno in je pridobivanje osebnih podatkov za te namene še vedno mogoče. Vprašanje pa ostaja, koliko so občine in upravne enote seznanjene s to možnostjo.

Zakon o dolgotrajni oskrbi vključuje tudi mlajše, invalide, vse ki potrebujejo tovrstno obliko pomoči, na kar se pozablja, je še bilo izpostavljeno. Ko govorimo o dolgotrajni oskrbi, moramo razumeti, da to področje posega na vse segmente, od transporta, do sociale, prehrane, zdravstva, urbanizma in Akta o dostopnosti, ki bo omogočal, da bodo upravičenci lahko dostopali do vrste storitev. 80 milijonov Evropejcev se skuša vključiti v družbo na čimbolj enakopraven način, je še dejal dr. Šoltes. Govora je bilo tudi o pomanjkanju negovalnih bolnišnic, prehitrem odpustu iz bolnišnic po boleznih, operacijah in drugih stanjih, ki se zdravijo v bolnišnici. Tu so ljudje prepuščeni samim sebi, še posebej težko je tistim, ki nimajo sredstev za pomoč na domu. Spregovorili so tudi o soočanju z nasiljem v družini, posebej o nasilju nad starejšimi, ki pogosto vodi celo v tragedije. V razpravi je bilo naslovljeno še, da se po 13 letih delovanja programa SzS prostovoljci končno lahko ustrezno zavarujejo.

Ljudske pevke Spominčice.
Predsednik Zgornjepodravske ZDUS Edi Sever.
Rožca Šonc.
Z leve: Edi Sever, Igor Šoltes, Rožca Šonc.
Dr. Šoltes je izpostavil izreden pomen programa Starejši za starejše, ki ga je prepoznala tudi Evropa.
Udeleženci so opozorili na to, da lokalna skupnost nima dovolj posluha za težave starejših.