Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

V Studiu ob 17h o ureditvi področja avtorskih pravic v Evropski uniji

10.09.2018

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je bil v ponedeljek, 10. 9. 2018 na prvem programu Radia Slovenija gost oddaje Studio ob 17-ih, ki je bila posvečena aktualni reformi avtorskega prava v Evropski uniji. Dr. Šoltes se je v oddajo v živo oglasil iz Strasbourga. V oddaji, ki jo je vodil Aleksander Čobec, je sodeloval še evropski poslanec Franc Bogovič, v studiu v Ljubljani pa sta bila gosta Rok Andrée, predsednik Piratske stranke Slovenije inLuka Novak, poslovodja Slovenske avtorske in založniške organizacije za pravice reproduciranja (SAZOR).

Dr. Šoltes je poudaril, da se tudi sam pridružuje večinskemu mnenju, da je treba ustrezno pravno zaščititi avtorje in njihove pravice, vendar je treba k temu pristopiti na pregleden in jasen način. »Nujno je ustvariti ravnotežje, kar je tudi eden od ciljev direktive, med zaščito avtorjev in pravico do svobodnega interneta. Največ se govori o 11. in 13. členu, a mnogi, tudi iz področja izobraževanja, opozarjajo še na 2., 3. in 4. člen, pa tudi knjižničarji imajo kar nekaj pomislekov. Sam bi si predvsem želel, da bi v zadnjih mesecih skušali poiskati kompromise, namesto, da se iščejo razlike. V Skupini Zelenih / ESZ, kjer smo bili tudi eni od pobudnikov ureditve tega področja, se strinjamo, da se ustrezno uredijo pogodbe s kolektivnimi organizacijami in da se obvezno zaščiti avtorje,« je pojasnil dr. Šoltes.

V nadaljevanju se je osredotočil na pomisleke glede uporabe filtrov za nalaganje v besedilu ter dejstvu, da bi moral Evropski parlament prisluhniti tudi mnenjem drugih odborov, ne le mnenju Odbora za pravne zadeve, saj bi tako lažje našli kompromis. Sledila so mnenja ostalih gostov, nato pa se je pogovor osredotočil še na vprašanje, ali nova direktiva predpostavlja filtre, o katerih je govora v predvidenem 13. členu.

»Ena od najbolj ključnih spornih stvari 13. člena je prav proaktivno spremljanje oziroma nadzor uporabnikov. Tu se odpira široko polje vprašanj, saj v predlogu direktive ni jasno in nedvomno napisano, na kakšen način naj se to izvaja. Nekateri govorijo o filtrih in pravijo, da se bo internet spremenil v filter-net, da gre za neke vrste cenzuro in celo poseg v človekove pravice in v zasebnost. Vedno ko trčimo v polje zasebnosti, ob siceršnjem stanju zbiranja podatkov, ki smo ga dopustili v imenu varnosti, je to toliko bolj občutljivo vprašanje. Zato lahko upravičeno zahtevamo, da so te stvari jasno in nedvoumno zapisane. Kakšna pa je sicer spletna zaščita uporabnikov, če bo ta mehanizem dejansko upravljal s tem, kar nalagamo na naš portal, že zgolj ob sumu kršitve avtorskih pravic? Vprašanje torej je, kdo bo nadziral nadzornike,«, je bil jasen dr. Šoltes.

Pojasnil je še, da je na relativno kratko besedilo, 20 členov, kot jih ima predlagana direktiva, podanih okrog 200 amandmajev, kar pomeni, da smo še daleč od kompromisa, saj ključna vprašanja ostajajo odprta. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da se besedilo pošlje nazaj v Odbor, namesto v nadaljnjo obravnavo, se je vprašal ter nadaljeval, da na to kaže tudi izid javnih posvetovanj, ki so bila pripravljena na to temo.

V zaključku se je dr. Šoltes osredotočil še na to, da bi področje morali obravnavati tudi skozi vidik konkurenčnega prava ter opozoril, da nasprotovanje določenim predlaganim ureditvam v posameznih členih nikakor ne pomeni nasprotovanja rešitve področja avtorskih pravic in dela novinarjev, ki ga je potrebno ustrezno zaščititi. Zato je potrebno sprejeti takšno besedilo, ki bo dovolj jasno in pregledno, da bo brez dvomov zaščitilo pravice avtorjev in sočasno ne bo poseglo v pravice uporabnikov svetovnega spleta.

Posnetek celotne oddaje

Dr. Šoltes (prvi z desne) se je v Studio ob 17h vključil iz studia v Strasbourgu.