Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Trg OF 13
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Odgovor Komisije glede sprememb otroških dodatkov v Avstriji za v tujini živeče otroke zaposlenih

20.3.2018

Evropski poslanci iz Slovenije, med njimi tudi dr. Igor Šoltes, so 12. 1. 2018 na pobudo poslanke Romane Tomc (EPP) na Evropsko komisijo naslovili vprašanje zaradi nedavne odločitve avstrijske vlade o znižanju otroškega dodatka za v tujini živeče otroke zaposlenih v Avstriji. Vprašanje so podprli tudi nekateri drugi poslanci iz ostalih EU držav.

Avstrijska vlada načrtuje nov zakon o prilagoditvi otroških dodatkov na stroške bivanja v državi članici, kjer živijo otroci. Po navedbah avstrijske vlade bo ta ukrep vplival na 132.000 otrok, predvsem na Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, v Romuniji in v Sloveniji. Zato evropski poslanci Evropski komisiji zastavljajo naslednja vprašanja:

  • Ali gre za diskriminacijo državljanov EU, če so otroški dodatki, ki jih plača država članica, prilagojeni glede na življenjske stroške v državi, kjer otroci živijo?
  • Državljani EU plačujejo davke in prispevajo k nacionalnim sistemom socialnega varstva na enak način kot domači državljani. Ali to pomeni, da so pravno upravičeni do enakih koristi na enak način? Ali se to pravilo uporablja tudi v primeru otroških dodatkov?
  • Ali bi takšna prilagoditev socialnih ugodnosti glede na življenjske stroške zaradi upoštevanja zakonodaje EU zahtevala spremembo Uredbe (ES) št. 883/2004 o usklajevanju sistemov socialne varnosti ali spremembo pogodb EU (primarno pravo) ali obojega?

Odgovor komisarke Marianne Thyssen v imenu Komisije smo prejeli 20. 3. 2018:

»Kot je Komisija navedla v svojem odgovoru na pisno vprašanje E-001852/2017, uredbi Evropske unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti[1] določata skupna pravila za izplačilo družinskih prejemkov (dajatev) delavcem, zaposlenim v drugi državi članici. Po teh pravilih so mobilni delavci upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka.

Po mnenju Komisije ta pravila temeljijo na pravičnem in jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, tj. za enake vplačane prispevke iz dela se morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki. Ta pristop je skladen s pristopom, ki ga Komisija zagovarja tudi v drugih zadevah, na primer v svojem predlogu za revizijo direktive o napotitvi delavcev[2] na podlagi načela, da imajo delavci pravico do enakega plačila za enako delo v istem kraju.

Glede ukrepov, ki jih Avstrija načrtuje v zvezi z indeksacijo otroškega dodatka, bo Komisija združljivost zadevne zakonodaje s pravom EU preučila, če oziroma ko bo ta zakonodaja sprejeta. Komisija opozarja, da Pogodba prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva.«


[1]    Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1); Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

[2]    COM(2016) 128 final.

Slika je simboličlna. Vir: Pixabay