Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Trg OF 13
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Odgovor Komisije glede ukrepov zoper prisotnost glifosata v živilih

20.12.2017

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je 7. 11. 2017 na Evropsko komisijo naslovil poslansko vprašanje glede razširjenosti glifosata v živilih. Vprašanje je vložil v sodelovanju z več drugimi poslanskimi kolegi.

Glifosat je najpogosteje uporabljan herbicid na svetu. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Ameriško združenje za boj proti raku opozarjata, da je snov verjetno rakotvorna za ljudi. Kanadska agencija za nadzor hrane je sporočila, da je glifosat v sledeh našla v približno 30 % preskušenih živil, ostanke te snovi nad priporočenim pragom pa v 4 % vseh žitnih proizvodov. Po navedbah Mednarodne agencije za raziskave raka evropski uvoz vsebuje ostanke glifosata v številnih živilih, študije pa kažejo na prisotnost v testeninah (od 0,01 do 0,16 mg/kg), pivu (do 0,03 mg/l), koruznih kosmičih in piškotih (do 0,14 mg/kg). Tako lahko evropski državljan pri normalni prehrani vsak dan zaužije glifosat iz različnih virov (količina je še večja pri prehrani, ki temelji na pšeničnih izdelkih), kar ima kumulativen učinek. Če predpostavimo, da je sprejemljiv dnevni vnos 0,5 mg/kg telesne teže, in ker je Parlament v resoluciji z dne 24. oktobra 2017 pozval k postopni opustitvi glifosata, poslanci sprašujejo Komisijo:

  • Ali se Komisija zaveda tveganj, povezanih s kumulativnimi učinki na človeško telo?
  • Katere ukrepe načrtuje za obravnavanje zaskrbljenosti potrošnikov v zvezi s prisotnostjo pesticidov v evropski prehrani in za zagotovitev zadostnega testiranja in spremljanja ostankov glifosata v krmi, hrani in pijači, proizvedeni v Evropski uniji ali uvoženi v Evropsko unijo, da bi obravnavali trenutno pomanjkanje podatkov, na katerega je opozorila Evropska agencija za varnost hrane?

Odgovor komisarja Vytenisa Andriukaitisa v imenu Komisije so poslanci prejeli 20. 12. 2017:

»Živila, ki so dana na trg v Evropski uniji, ne smejo presegati mejnih vrednosti ostankov pesticidov, določenih z Uredbo (ES) št. 396/2005. Mejne vrednosti ostankov zagotavljajo, da so živila, v katerih je vsebnost ostankov pod temi mejami, varna za potrošnike ne glede na poreklo, tj. ne glede na to, ali so proizvedena v Uniji ali uvožena iz tretjih držav. Glede uvoza nekaterih živil neživalskega izvora Uredba (ES) št. 669/2009 določa seznam proizvodov, za katere velja poostren uradni nadzor na določenih vstopnih točkah v EU. Ta seznam se redno pregleduje.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) objavlja letna poročila o ostankih pesticidov v živilih, ki povzemajo rezultate usklajenega večletnega programa nadzora EU in nacionalnih programov nadzora. Zadnje poročilo je bilo objavljeno aprila 2017. Rezultati spremljanja, objavljeni v tem poročilu, kažejo, da 89,9 % vzorcev pšenice ni vsebovalo merljivih ostankov glifosata. Nobeden od vzorcev z merljivimi ostanki ni presegel njihove mejne vrednosti. V poročilu vzorci pšenice niso ločeni glede na poreklo. Ocena izpostavljenosti potrošnikov, izvedena na podlagi rezultatov nadzora, ni podala razlogov za ogroženost zdravja evropskih državljanov.

Nadaljnji rezultati v zvezi z ostanki glifosata, pridobljeni na podlagi usklajenega večletnega programa nadzora EU, naj bi bili objavljeni v naslednjem letnem poročilu. Države članice so bile pozvane, naj zagotovijo spremljanje vsebnosti glifosata v različnih kmetijskih rastlinah, kar vključuje tako domače kot uvožene vzorce.

Kumulativne učinke na človeško telo trenutno preučuje raziskava, ki jo s podporo Komisije izvajajo EFSA in države članice. Ko bo razvita metodologija za oceno tovrstnih učinkov, se bo uporabljala pri določanju mejnih vrednosti ostankov.«

Slika je simbolična. Vir: Pixabay