Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Odgovor Komisije na poslansko vprašanje o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov

24.10.2017

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je 30. 8. 2017 na Evropsko komisijo naslovil poslansko vprašanje glede izvajanja nacionalnih strategij vključevanja Romov.

Evropska komisija je namreč objavila rezultate ocene o izvajanju, iz katere je razvidno tudi, da 80 % Romom še vedno grozi revščina, na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvene, socialne oskrbe pa je izboljšanje skromno in ni poenoteno. Izključenost iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja je še vedno akuten problem v več državah članicah, ponekod celo polovica romskega prebivalstva nima dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dostop romskih gospodinjstev do osnovnih storitev, kot sta voda iz pipe in oskrba z električno energijo, se izboljšuje, a so to še vedno področja, ki niso urejena. Izjemno akuten problem je izobraževanje. V nekaterih državah ostaja pereče vprašanje segregacije pri izobraževanju, izziv pa je tudi prehod iz izobraževanja v zaposlovanje. Delež romskih otrok, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, se sicer povečuje, vendar je še vedno prenizek. Čedalje več mladih Romov, ki niso zaposleni, se ne izobražuje ali usposablja.

Zato je Komisijo povprašal:

  • Katere konkretne ukrepe, poleg strategije za vključevanje Romov po letu 2020 in javnega posvetovanja, namerava Komisija še sprejeti, da bi odpravila vrzeli med Romi in preostalim prebivalstvom na področjih izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva?
  • Kaj namerava Komisija storiti za bolje usklajena prizadevanja na evropski, nacionalni in lokalni ravni za vključevanje Romov, posebej romske mladine, žensk in otrok?

Odgovor komisarke Vere Jourove je dr. Šoltes prejel 24. 10. 2017. V njem je izpostavljeno naslednje:

V Sporočilu o vmesnem pregledu okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov nista opisana le razvoj in napredek od začetka izvajanja okvira EU, pač pa so navedene tudi ključne prednostne naloge, ki jih je treba obravnavati, vključno s strani držav članic. Komisija na primer poziva k okrepljenemu boju proti diskriminaciji in sovraštvu do Romov ter k spodbujanju vključevanja Romov in opolnomočenju romske mladine, romskih žensk in otrok.

Eden od številnih ukrepov, ki jih je Komisija sprejela za nadaljnji napredek, je srečanje na evropski platformi za vključevanje Romov, ki bo potekalo 27. in 28. novembra 2017. Srečanje bo osredotočeno na lajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev za romsko mladino. To je tudi področje, ki je v sporočilu poudarjeno, da potrebuje več pozornosti. Drugi konkretni primeri zajemajo sodelovanje Komisije in Sveta Evrope v programu JUSTROM, ki spodbuja dostop Romov in pripadnic potujočih skupin do pravnih sredstev, ali nadaljnje evropsko financiranje nacionalnih romskih platform.

Komisija je prav tako začela celovito in poglobljeno oceno okvira EU, ki se bo upoštevala pri načrtovanju političnih, pravnih in finančnih instrumentov EU po letu 2020.

Slika je simbolična. Vir: Pixabay