Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Odgovor Komisije na poslansko vprašanje o neustreznem odzivu v primeru škandala z jajci in izboljšanju nadzora nad varnostjo hrane v EU

13.11.2017

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je 30. 8. 2017 na Evropsko komisijo naslovil poslansko vprašanje glede neustreznega ukrepanja EU v primeru odmevnega škandala z jajci, ki je med drugim razkril, da je potrebno izboljšati nadzor nad implementacijo standardov in predpisov za varnost hrane v EU.

Poleti je evropsko javnost močno pretresala afera z oporečnimi jajci, ki vsebujejo insekticid fipronil, ki lahko škoduje jetrom, ščitnici in ledvicam. Več milijonov kontaminiranih jajc so odkrili v več kot polovici EU držav, pa tudi izven Evrope. Afera kaže na pomanjkljiv nadzor nad dobavno verigo in standardi za varnost hrane, ki jih v praksi očitno nekatera velika živilska podjetja v želji po večanju dobičkov ne upoštevajo. Primer je pokazal tudi na izrazito neučinkovit in prepočasen odziv na takšne škandale na ravni EU in na pomanjkljivost mehanizmov za zaščito evropskih državljanov v čezmejnih primerih kršenja standardov na področju varnosti hrane, izjemno slaba pa je bila tudi komunikacija in izmenjava informacij med državami EU. To je nesprejemljivo, saj gre za potencialno nevarnost za zdravje ljudi, ki zahteva hitre in učinkovite ukrepe. Varnost državljanov EU in varnost hrane bi morala biti prva prioriteta EU.

Zato je dr. Šoltes na Evropsko komisijo naslovil naslednja vprašanja:

  • Kaj bo Komisija storila, da izboljša nadzor nad dobavno verigo v EU in okrepi njeno preglednost?
  • Katere ukrepe bo Komisija sprejela za izboljšanje nadzora nad varnostjo hrane v EU?
  • Katere ukrepe bo EK sprejela za vzpostavitev bolj učinkovitega sistema odziva EU na takšne škandale, ki neposredno zadevajo zdravje ljudi?

Odgovor komisarja Vytenisa Andriukaitisa v imenu Komisije je dr. Šoltes prejel 13. 11. 2017. V njem je izpostavljeno naslednje:

Vzpostavljen je bil usklajen načrt spremljanja morebitne prisotnosti prepovedanih snovi v jajcih in perutninskem mesu za takojšnjo izvedbo po vsej EU. Pristojni organi držav članic so takoj blokirali kmetije, na katerih je morda prišlo do obdelave s prepovedanimi snovmi. S pomočjo informacij, izmenjanih preko sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, v povezavi z določbami o sledljivosti hrane so lahko države članice hitro odkrile in umaknile okužene serije.

Na ministrski konferenci o nadaljnjih ukrepih v zvezi z incidentom s fipronilom, ki jo je Komisija organizirala 26. septembra 2017, so se države članice in Komisija dogovorile o več konkretnih ukrepih, ki bodo okrepili dejavnost EU na področju preprečevanja goljufij s hrano in nezakonitih dejavnosti, ki vplivajo na varnost prehranske verige . Ti ukrepi bodo namenjeni predvsem izzivom, ki izhajajo iz zapletenih verig oskrbe s hrano, zaradi katerih morajo države članice (ob podpori Komisije) ohranjati trdne in učinkovite sisteme in postopke nadzora ter komunicirati in sodelovati na vseh ravneh.

Slika je simbolična. Vir: Pixabay