Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Delo evropskega poslanca

Evropski parlament ima 751 poslancev, ki so izvoljeni v 28 državah članicah Evropske unije. Od leta 1979 so poslanci voljeni na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Vsaka država članica določi svoj način volitev, povsod pa veljajo skupna demokratična osnovna pravila: enakost glede na spol in tajnost glasovanja. Volilna pravica je v vseh državah članicah pri 18 letih, razen v Avstriji, ker je pri 16 letih. Praviloma so sedeži razdeljeni sorazmerno glede na število prebivalstva v posamezni državi. Vsaka država članica ima določeno število sedežev, največ 96 in najmanj šest. Slovenija ima osem evropskih poslancev.

Poslanci Evropskega parlamenta delujejo v Bruslju, Strasbourgu in v svojem domačem okrožju.

V Bruslju sodelujejo na sejah parlamentarnih odborov, političnih skupin in plenarnih zasedanjih, v Strasbourgu pa sodelujejo na dvanajstih plenarnih zasedanjih. Poleg glavnih dejavnosti morajo posvetiti čas tudi svojemu okrožju.

Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo glede na svoje politično prepričanje in ne glede na svojo narodnost. Svoj mandat opravljajo neodvisno.

Zaradi vedno večjih pristojnosti evropski poslanci s svojimi dejanji vplivajo na vsa področja vsakdanjega življenja državljanov: na okolje, varstvo potrošnikov, promet, pa tudi na izobraževanje, kulturo, zdravje...

14. julija 2009 je začel veljati novi statut poslancev Evropskega parlamenta, ki zagotavlja večjo preglednost pogojev poslovanja evropskih poslancev.