Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Zaključena konferenca v Splitu: Zeleni in dostopni turizem je model prihodnosti!

Danes se je v Splitu na Hrvaškem zaključila dvodnevna konferenca »Zeleni in dostopni turizem«, ki so jo organizirali evropski poslanci dr. Igor Šoltes, Davor Škrlec in Jean Lambert, vsi iz Skupine Zelenih/ESZ. Konferenca je predstavila priložnosti za dosego turističnega modela, ki temelji na načelih zelenega gospodarstva in dostopnosti. Sporočilo konference je bilo, da lahko širša regija doseže boljše rezultate v turizmu s spodbujanjem zelenih praks, inovativnih pristopov, tesnejšim sodelovanjem med državami in z novimi zakonodajnimi okviri, ki se sprejemajo v okviru EU, kjer sta bila izpostavljena paket krožnega gospodarstva in Evropski akt o dostopnosti.
 
»Povezovanje turizma, lokalnih skupnosti in gospodarstva je ključ za ustvarjanje dodane vrednosti in novih delovnih mest. Potrebujemo pravo ravnotežje, ki bo upoštevalo tudi zmožnosti okolja, sicer se bodo že na srednji rok pokazale težave,« je v uvodnem govoru povedal dr. Igor Šoltes
 
V nadaljevanju je dr. Šoltes izpostavil pomen Jadransko-jonske makroregije, ki ponuja ogromno priložnosti za povečanje konkurenčnosti držav na področju turizma. »Sodelovanje med državami v okviru makroregije je zelo pomembno, saj smo sami zgolj manjši regulator in brez ostalih držav sami ne moremo narediti vsega,« je dodal. Izpostavil je tudi pomen krožnega gospodarstva: »Tehnologija za recikliranje smeti že obstaja in tu ni potrebno odkrivati tople vode. Pomembno je, da delamo predvsem na spremembi mentalitete in pristopa ljudi do odpadkov, njihovega ločevanja in recikliranja. Tu je še ogromno neizkoriščenega potenciala.«
 
»Želimo turizem, ki bo učinkovito koristil lokalne potenciale v proizvodnji in ponudbi zdrave hrane, zaposloval vse generacije, še zlasti mlade, in pri tem porabljal manj sredstev in se tako osredotočal predvsem na lokalne obnovljive vire energije. Ekonomski model konkurenčnega hrvaškega turizma mora temeljiti na načelih krožnega gospodarstva in trajnostnega modela financiranja kot so to etične banke, zadruge in seveda evropska sredstva, kjer je za uspešno izvedbo potrebna vključenost vseh segmentov družbe,« je izpostavil Davor Škrlec.
 
Sodelujoči na konferenci so spregovorili o ključnih vidikih zelenega in dostopnega turizma, zelenih javnih naročilih, energetiki, pomenu lokalne pridelave hrane, inovativnem podjetništvu, različnih modelih financiranja ter o potencialu krožnega gospodarstva. V nadaljevanju objavljamo nekaj vsebinskih poudarkov.
 
Evropski poslanec Franc Bogovič je poudaril, da turizem v Sloveniji predstavlja 12 % BDP-ja in da je pomembno, da zna vsaka država prepoznati svoje prednosti in tako odigrati svojo vlogo v regiji. »Pomembno je, da države med seboj sodelujejo in izmenjujejo svoje izkušnje. Bolj kot to, koliko sredstev dobiš, je pomembneje, kako jih izkoristiš,« je še povedal.
 
»Imamo  že več kot 150 primerov uspešnega krožnega gospodarstva po Evropski uniji. Turisti so sicer težka ciljna skupina za krožno gospodarstvo, saj pri njih naletimo na težave zaradi različnih navad ločevanja odpadkov, pa tudi zainteresiranost za skrb za takšne stvari je manjša, saj so na dopustu,« je izpostavil Philippe Micheaux-Naudet iz Združenja mest in regij za recikliranje in trajnostno upravljanje z viri ACR iz Belgije.
 
Glede dostopnosti turizma je bilo izpostavljeno, da invalidi predstavljajo kar 15 % turistov, a žal je dostopnost še vedno velik problem. »Dostopni turizem mora biti univerzalen in vključujoč,« je poudaril Siniša Kekić iz turistične agencije TravAbled, ki je specializirana za potovanja in počitnice invalidov in je prva tovrstna agencija v regiji.
 
Nove oblike podjetništva in financiranja predstavljajo pomembno priložnost tudi za turizem, so se strinjali sodelujoči. Arthur ten Wolde iz podjetja De Groene Zaak je povedal, da spletna platforma Airbnb, ki temelji na oddajanju bivanjskih prostorov turistom, vodi do kar 30 % manj odpadkov, 50 % manjše porabe vode, 80 % nižje porabe energije in 90% manj izpustov CO2, kot pa če bi turist bival v enem izmed hotelov. Ena izmed soustanoviteljic prve etične banke na Hrvaškem Silvana Vujnović pa je poudarila, da je komercialnim bankam prioriteta dobiček, etične banke pa vlagajo predvsem v razvojne in družbeno koristne projekte na lokalni ravni. Iuliana Gabriela Aluas z Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je povedala, da Evropska komisija spodbuja čim tesnejše sodelovanje med regionalnimi oblastmi in industrijo, ki je izjemno pomembno. »Ljudje so vedno ključni del vsakega gospodarstva,« pa je povedala Lenka Puh iz Etri skupnosti, ki je predstavila njihov poslovni model, ki temelji na ekologiji, ergonomiji in etični ekonomiji.
 
»Zelena javna naročila lahko dosežemo s kombinacijo več različnih politik, ne zgolj ene same. V Evropski komisiji smo povezali 50 generalnih direktoratov v eno skupino, ki bo združila moči za to, da bo tudi Evropska komisija čim bolj vključevala zelene elemente v svoja javna naročila,« je povedal Manfred Kraft z Generalnega direktorata Evropske komisije za proračun. Maja Koković iz slovenskega Ministrstva za finance je izpostavila, da je težava, da ljudje pogosto ne poznajo dobro kriterijev za zelena javna naročila, zato težko določajo merila. »Samo 16 % javnih naročil v Sloveniji lahko uvrstimo med zelena javna naročila,« je opozorila.
Konferenca je predstavila priložnosti za dosego turističnega modela, ki temelji na načelih zelenega gospodarstva in dostopnosti.
Dr. Šoltes je poudaril, da je povezovanje turizma, lokalnih skupnosti in gospodarstva ključ za ustvarjanje dodane vrednosti in novih delovnih mest.
Evropska poslanca Davor Škrlec in Igor Šoltes.
Župan Dubrovačko-neretvanske županija Nikola Dobroslavić, evropski poslanci Igor Šoltes, Davor Škrlec, Franc Bogovič in moderator Mladen Iličković.
Evropska poslanca Igor Šoltes in Franc Bogovič.
Ob robu konference so bili predstavljeni tudi izdelki lokalnih proizvajalcev.