Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Odbor za proračunski nadzor

Odbor za proračunski nadzor nadzoruje porabo proračuna Evropske unije in spremlja, ali so cilji proračuna ustrezno izpolnjeni in ali je razmerje med kakovostjo in stroški financiranih programov ustrezno. Prizadeva si zagotoviti, da bi se denar evropskih davkoplačevalcev porabil uspešno, učinkovito in skladno z zakonodajo Evropske unije.

Evropski parlament si deli proračunske in zakonodajne pristojnosti s Svetom, je pa edini organ, pristojen za podelitev razrešnice za proračun.  Razrešnica je pristojnost in postopek parlamentarnega nadzora, s katerim Odbor za proračunski nadzor potrdi, da je Evropska komisija proračun izvrševala zakonito in pravilno, v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

Odbor je pristojen zlasti za:

  • nadzor izvrševanja proračuna Unije in Evropskega razvojnega sklada ter sklepe o razrešnici, ki jih sprejme Parlament, vključno z notranjim postopkom za podelitev razrešnice;
  • zaprtje, predložitev ter revizijo računov in izkazov stanja Unije, njenih institucij in vseh organov, ki jih financira;
  • nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke;
  • odnose z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, obravnavo goljufij in nepravilnosti pri izvrševanju proračuna Unije;
  • odnose z Evropskim računskim sodiščem, imenovanje njegovih članov in obravnavo njegovih poročil.
     

​Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je bil član Odbora za proračunski nadzor v prvi polovici mandata.

Zadnje objave
09. 03. 2016
Trg in zakonodajno okolje sta doživela veliko sprememb, zato sporazum ne obravnava pomembnih značilnosti današnje nezakonite trgovine s tobakom.
19. 11. 2015
Evropski poslanec dr. Igor Šoltes se je 19. 11. 2015 v Sofiji udeležil konference, ki je bila namenjena razpravi o vlogi in pomenu zunanje revizije pri učinkovitem upravljanju javnega sektorja.
10. 11. 2015
Na Odboru EP za proračunski nadzor je bilo danes, 10. 11. 2015, predstavljeno letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2014.
26. 10. 2015
Dr. Šoltes je v pogovoru s komisarjem poudaril, da se je proračun projekta do danes povečal kar za trikrat, zaradi česar lahko podvomimo ne le v izvrševanje proračuna, ampak tudi v načrtovanje projekta.
15. 10. 2015
Z ocenami in mnenji, ki jih je podal dr. Šoltes, sta se v razpravi strinjala tudi predstavnik Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča.
13. 10. 2015
Evropski poslanec dr. Igor Šoltes se je udeležil rednega letnega obiska članov Odbora EP za proračunski nadzor na Evropskem računskem sodišču v Luksemburgu.