Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glavna pristojnost Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov je usklajevanje nacionalnih predpisov za področje notranjega trga in carinske unije na ravni Evropske unije. Predvsem se osredotoča na prost pretok blaga, vključno z usklajevanjem tehničnih standardov, pravico vzpostavitve in svobodo opravljanja storitev, z izjemo finančnega in poštnega sektorja. Odbor zagotavlja, da so proizvodi varni, skrbi za zaščito pravic potrošnikov na notranjem trgu, potrošnike obvešča o proizvodih in storitvah, strogo nastopa do protikonkurenčnega ravnanja in se zavzema za zmanjšanje administrativnih ovir. Prav tako sprejema ukrepe za prepoznavanje in odpravljanje možnih ovir pri delovanju notranjega trga.

Zadnje objave
11. 04. 2018
Danes je EK v Bruslju predstavila nov dogovor za potrošnike, katere poglaviten namen je v potrošniško zakonodajo vključiti strožje sankcije za podjetja, ki delujejo nezakonito, in uvesti kolektivno odškodnino po vsej EU.
03. 05. 2017
Konferenco je pripravil parlamentarni Oddelek za predpristopne aktivnost v sodelovanju z odbori za notranji trg in varstvo potrošnikov, nadzor nad proračunom, mednarodno trgovino ter zunanje zadeve.
06. 03. 2017
Evropski poslanec dr. Igor Šoltes se je udeležil javnega zborovanja, ki ga je v podporo Aktu o dostopnosti organiziral Evropski forum invalidov in druge nevladne organizacije s področja pravic invalidov in ranljivih skupin.
26. 01. 2017
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je glasoval o spremembi evropske direktive o strelnem orožju, ki določa pogoje, pod katerimi lahko fizične osebe na zakonit način pridobijo in posedujejo orožje ali ga prenesejo v drugo državo EU.
11. 10. 2016
V odzivu na resolucijo je zapisano, da EK pozdravlja napore Evropskega parlamenta za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano, ki jih je potrebno nasloviti z več različnih vidikov.
14. 07. 2016
Končno besedilo, ki so ga podprli evropski poslanci, predvideva učinkovitejšo izmenjavo informacij med državami članicami, vzpostavitev boljših sistemov nadzora na nacionalni ravni in izboljšano sledljivost posedovanja orožja.