Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam
Dr. Igor Šoltes

Dr. Igor Šoltes

Evropski poslanec
Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze
Lista dr. Igorja Šoltesa

Dr. Igor Šoltes je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po koncu študija je opravil pravosodni izpit. Spomladi 2008 je doktoriral s področja javnih naročil na Fakulteti za družbene vede.

Leta 1997 ga je parlament izvolil za člana Državne revizijske komisije, pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, katere član je bil do leta 2001. Tedaj je bil s strani Vlade RS imenovan za direktorja Urada za javna naročila, pristojnega za razvoj sistema javnih naročil in oblikovanje standardov za racionalno porabo javnih financ.

V letu 2003 je bil s strani parlamenta izvoljen za prvega pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. Urad informacijskega pooblaščenca je tedaj predstavljal novo neodvisno institucijo za varovanje ustavne pravice vedeti.

Član

Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

Podpredsednik delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

 

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

 

Maja 2004 je bil v parlamentu izvoljen za predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije, njegov mandat se je iztekel konec maja 2013. V obeh mednarodnih mrežah vrhovnih revizijskih institucij, evropski EUROSAI in svetovni INTOSAI je v času mandata predsednika računskega sodišča deloval zelo aktivno, predvsem na področju revidiranja javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Še vedno pa aktivno sodeluje z Evropskim računskim sodiščem, ki ima sedež v Luksemburgu. 

Maja 2014 je bil z Listo dr. Igorja Šoltesa na volitvah v Evropski parlament izvoljen za evropskega poslanca, za mandat petih let. 

Dr. Šoltes je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij na področju javnih naročil ter predavatelj na kongresih in strokovnih srečanjih v Sloveniji in v tujini.

Govori angleško, hrvaško in srbsko ter pasivno italijansko in francosko.

Je velik ljubitelj narave in športa, predvsem kolesarjenja in plavanja ter glasbe, s katero se aktivno ukvarja že vrsto let.

Nadomestni član

Odbora za zunanje zadeve


Odbora za peticije