Bruselj
Evropski parlament

Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselj
pisarna ASP 04F347
tel.: 32(0)2 28 45818
faks: 32(0)2 28 49818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Strasbourg
Evropski parlament

Avenue du Président Robert Schuman 1
CS 91024,
F-67070 Strasbourg Cedex
pisarna T05061
tel.: 33(0)3 88 1 75818
faks: 33(0)3 88 1 79818
igor.soltes(at)europarl.europa.eu

Slovenija
Pisarna evropskega poslanca v Sloveniji

Dunajska 156
1000 Ljubljana
tel.: 386 (0)59 046 540
faks: 386 (0)59 046 541
pisarna(at)igorsoltes.eu

Sledi nam

Javni razpisi in sredstva

Sredstva, ki jih razpisuje Republika Slovenija

Sredstva Evropske komisije

Javni razpisi

Evropska komisija prek javnih naročil naroča blago in storitve, denimo študije, tehnično pomoč in usposabljanje, svetovalne storitve, konferenčne in oglaševalske storitve, knjige in informacijsko opremo itd. Ponudniki storitev so izbrani z javnimi razpisi, ki jih objavijo oddelki Komisije, uradi in agencije iz vse Evrope. 

Podrobnejše informacije in razpisi po področjih

Nepovratna sredstva

Evropska komisija namenja neposredne finančne prispevke v obliki nepovratnih sredstev projektom ali organizacijam, ki podpirajo evropske interese ali sodelujejo pri izvajanju programov in politik EU. Zainteresirane strani se lahko prijavijo na razpis za zbiranje predlogov. 

Podrobnejše informacije in razpisi po področjih

Evropski strukturni in investicijski skladi

Enaka pravila urejajo delovanje vseh petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Evropski socialni sklad (ESS)
Kohezijski sklad
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Podrobnejše informacije

Mikrofinanciranje

Evropska unija upravlja različne programe mikrofinanciranja (posojila v vrednosti do 25 000 EUR) za samozaposlene in podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. EU ne daje neposrednih mikroposojil (posojila do višine 25 000 EUR) posameznikom ali podjetjem, ampak z garancijami, posojili in kapitalom financira finančne posrednike, ki nato s posojili ali lastniškim financiranjem podprejo mala podjetja.

Podrobnejše informacije in navodila

Komunitarni programi 2014-2020

Evropska sredstva za raziskovanje

Tukaj navajamo sredstva za dodatne raziskovalne dejavnosti, pobude, ki jih je sprejelo več držav članic ali skupne programe, različne priložnosti in medvladne ukrepe.

Na tej povezavi lahko vstopite tudi na TED (Tenders Electronic Daily), ki je spletna različica "Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije", namenjena evropskim javnim naročilom, vključno z razpisi H2020.